اموزش ورد

 

نوع مطلب :اموزشی ،

نوشته شده توسط: maryam2000

با سلام خدمت دوستان عزیز

ببخشید یه مدت نبودم

اخه تابستون داشت تموم می شد گفتم یه سر بریم مسافرت زود بیایم

جاتون خالی رفتیم کیش

خیلی خوش گذشت

ایشالله نصیب شما هم بشه

حالا میخوام تن تن یه اموزش براتئن بزارم

ببخشید اگه کمه دیگه

اخه حالم زیاد خوب نیست

 

پاراگراف و قالب بندی آن(Paragraph ) :

 همانطور كه آموختید پاراگراف شامل یك حرف ، یك كلمه ، یك جمله ، یك سطر یا چند سطر است كه تا پایان نپذیرفته، نمی زنیم. هر جا كهenter زده شد به معنای پایان یك پاراگراف است .

علامت پاراگراف آشكار/پنهان(Show/Hide ) : 
 در این امكان وجود دارد تا به طریقی انتهای پاراگرافهای خود را ببینید. چنانچه روی نوارابزارstandard   word  را مشاهده كنید با علامت Show/Hideبرخورد می کنید كه با فشردن این علامت ، انتهای هر پاراگراف  را مشاهده خواهید كرد.
با فعال كردن دكمهShow/Hide  در نوارابزار میتوانید این كاراكترهای خاص كه هر كدام بیانگرعملیاتی كه شما انجام داده اید ، هست را ببینید.
حال برای استفاده از قالب بندی های یك پاراگراف از زیر منوی  Paragraph در منوی اFormat  استفاده كنید.

سطر بندی و تورفتگی ها(Direction & Indents ) :
سطربندی یا جهت(Direction) : توسط این گزینه میتوانید نوع و جهت تایپ خود را مشخص نمائید(Arabic-Latin)
مسیر، تراز(Alignment) : بعد از تعیین جهت تایپ اكنون نوبت محل قرار گرفتن متن است . اگر فهرست رو به پائین این گزینه را باز كنید به گزینه های زیر برخواهید خورد
 چپ چین(Left) : موجب میشود تا متن شما در سمت چپ قرار گیرد انتخاب این گزینه بیشتر در متن لاتین كاربرد دارد. پاراگرافی كه با این گزینه تایپ میشود، از سمت چپ سطرها تراز بوده ولی سمت راست آنها تراز نمی باشد. برای اینكه سطرهای پاراگراف تراز چپ شود متن مورد نظر خود را بلوك كرده از نوار ابزار Formatting كلیــد Align Left یا از كلید تركیبیCtrl+L  استفاده كنید.
راست چپن(Right) : موجب میشود تا متن شما در سمت راست قرار گیرد انتخاب این گزینه بیشتر در متن فارسی كاربرد دارد. پاراگرافی كه با این گزینه تایپ میشود ، از سمت راست سطرها تراز بوده ولی سمت چپ آنها تراز نمی باشد. برای اینكه سطرهای پاراگراف تراز راســت شود متن مورد نظر خود را بلوك كرده از نوار ابزارFormatting كلید AlignRight   و یا از كلید تركیبیCtrl+R استفاده نمایید.
وسط چین(Center) : ‌انتخاب این گزینه مــوجب میشود تا متن شما در وسط صفحه ( بین دو حاشیه ) قرار گیرد. البته این به شرطی صادق است كه سطری را كه تایپ می كنید تمام سطر را اشغال نكند. برای این منظور شما میتوانید متن مورد نظر خود را بلوك كرده از نوار ابزارFormatting  كلیدcenter   و یا از كلید تركیبیCtrl+E  استفاده نمایید.
 

- تراز شده حداقل(Justify Low)
- تراز شده متوسط(Justify Medium )
- تراز شده حداكثر(Justify high )

چنانچه بخواهـــید پاراگراف شما بلندترو یا كوتاهتر شود میتوانید از گزینه های زیر استفاده كنـــید :
این گزینه ها موجب خواهند شد تا در لاتین فاصله بین كلمات و در فارسی خط تیره بین كلمـــات بیشتر گردد.
مثال : گـــــزینــه ، L a t i n
- تو رفتگی(Indentation ) : برای آنكه متن خود را نسبت به حاشیه تو رفتگی بدهید باید از این گزینه استفاده نمائید كه برای لاتین(Left ) و برای فارسی(Right ) را انتخاب می كنید.
- بطور ویژه (Spacial) : اگر این گزینه را انتخاب کنید و فهرست رو به پائین این گزینه را باز كنید به گزینه های زیر برخواهید خورد.
None: هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
First Line: سطر اول را به جلو و عقب میراند.
Hanging : متن را غیر از سطر اول به عقب و جلو میراند.

انواع پاراگراف :
طبق قوانین بین المللی تایپ میتوان پاراگرافها را به سه دسته تقسیم كرد:
پاراگراف قالبی : در این نوع پــــاراگراف هیچ نوع تورفتگی از چپ و راست مشاهده نمی شود و متن از ابتدای پاراگراف شروع و تا انتها ادامه دارد. در این حالت میتوانید توسط گزینهSpecial  و با انتخاب گزینه None  این عمل را انجام دهیدو یا میتوانید متن خود را بلوك كرده از نوار ابزارFormatting  كلیدJustify  و یا از كلید تركیبیCtrl+J  استفاده كنید.
پاراگراف نیمه قالبی : در این نوع پاراگراف تنها سطر اول به داخل میرود و بقیه سطرها به حالت عادی تایپ میشود. یعنی سطر اول كوتاهتر از سطرهای دیگر است. در این حالت توسط گزینهSpecial  و با انتخاب گزینهFirst Line   و سپس در قسمت جلوی آن ، اندازه تو رفتگی لازم را بدهید.
پاراگراف زائده دار: این نوع پاراگراف دارای زائده ای در سطر اول است یعنی سطر اول دارای طول بیشتری نسبت به بقیه سطرهاست. در این حالت توسط گزینهSpecial  گزینه Hanging را انتخاب نمائید و در كادر جلو By اندازه تورفتگی لازم را بدهید.

راه ساده تر برای ایجاد پاراگراف قالبی ، نیمه قالبـی و زائده دار ، استفاده از خط كش می باشــــد. یك پاراگراف سه سطری تایپ نمائید زمانـــی كه دو فلش خط كش  روی هم قرار گرفته باشد، پاراگراف بصورت قالبی می باشد .
زمانــــی كه فلش جـلوتر از Hanging First Lineرار بگیرد پاراگراف بصورت نیمه قالبی و در صورتیكه فلشfirst line جلوتر ازHanding باشد پاراگراف بصورت زائده دار می باشد .
فاصله ها( Spacing) :
این گزینه برای دادن فاصله بین پاراگرافها می باشد. هنگامی كه از نوع پاراگراف قالبی ( بدون هیچ نوع تو رفتگی ) استفاده می كنید طبق قوانین تایپ باید بین پاراگرافها یك فاصله اضافی بدهید. جهت دادن فاصله اضافی برای پاراگراف بالایی از گزینه  ( قبلیBefore ) و برای دادن فاصله اضافی با پاراگراف پائینی از گزینه  (بعدیafter) استفاده كنید.
فاصله خطوط(Line Spacing ) :
برای زیاد یا كم كردن فاصله بین خطوط (سطرها) از این گزینه استفاده نمائید. هر چه قلم شما درشت تر باشد فاصله بین سطرها بیشتر و هر چه قلم ریزتر باشد فاصله بین سطرها كمتر خواهد بود. البته میتوانید توسط گزینهAT  این مقدار را كم یا زیاد كنید.

چاپ پرونده(Print ) :
اكنون نوبت به آن رسیده است كه پرونده خود را به چاپ رسانید. برای چاپ پرونده باید از زیر منویPrint  از منویFile  استفاده كنید یا از كلید تركیبی و فوریCtrl+P  و یا از نشانه چاپگر روی نوار ابزار استفاده شود.
اولین گزینه ای كه در این زیرمنو با آن روبرو می شوید نوع چاپگر است . تعریف نوع چاپگر همانند تعریف نوع قلم بعهده ویندوز می باشد. برای آنكه بتوانید فرمان چاپ را صادر كنید باید چاپگر را در ویندوز نصب كنید. توجه داشته باشید در صورتی كه درWord  بصورت رنگی تایپ نموده اید حتماً باید چاپگر رنگی در اختیار داشته باشید.
چاپ صفحات انتخابی(Page Range ) :
 از آنجا كه ممكن است بخواهید صفحه یا صفحات خاصی از سند خود را به چاپ برسانید لذا در اینجا امكانات متنوعی برای چاپ صفحات وجود دارد كه عبارتند از :
All: چاپ تمام صفحات پرونده یا سند.
Current Page: انتخاب این گزینه موجب خواهد شد تا صفحه جاری یعنی صفحه ای كه اكنون مكان نما بر روی آن قرار گرفته به چاپ برسد.
Selection: فقط قسمتی كه مارك شده یا بلوك شده به چاپ میرسد.
Pages: توسط این گزینه میتوانید صفحات خود را به دلخواه انتخاب و چاپ نمایید . به عبارتی چاپ صفحات انتخابی است. توجه داشته باشید برای جدا كردن صفحات از علامت (, )و برای صدور فرمان چاپ صفحات پشت سرهم از علامت (– ) استفاده میشود.
مثال : 2,7,9,16 و برای چاپ صفحات پشت سر هم 30-50.
Copies : چنانچه خواستید از یك صفحه بیش از یكی چاپ شود میتوانید از این گزینه استفاده كنید.
كافیست تا تعداد كپی را در گزینهNumber of copies  مشخص كنید.
Collate : فرض را بر این داشته باشید كه خواستید تا از صفحه 1 تا 15 چاپ بگیرید و تعداد كپی را روی سه قرار داده اید ( یعنی از هر صفحه 3 برگ ) حال چنانچه گزینهCollate  علامت تیك داشته باشد یك بار از صفحه یك تا 15 چاپ میشود و سپس چاپگر مرتبه دوم چاپ صفحه یك تا 15 را آغاز میكند و پس از پایان برای بار سوم و آخرین بار ( چون تعداد كپی 3 بود ) از صفحه یك تا 15 چاپ می گیرد. یعنی سه دسته 1 تا 15 جدا شده ء آماده اند . اما چنانچه این گزینه علامت تیك نداشته باشد از صفحه یك سه بار ،صفحه دو سه بار ، صفحه سه ، سه بار و ... همینطور این عمل تا صفحه 15 كه آخرین صفحه است ادامه خواهد یافت.
Print : در حالت عادی تمامی صفحات چاپ خواهند شد . زیرا گزینه Print روی All pages in range قرار دارد. اما چنانچه خواستید میتوانید با انتخاب Odd page صفحات زوج و با انتخاب Even pages صفحات فرد را به چاپ برسانید. این انتخاب به شما كمك میكند تا در مواردی مثل تهیه جزوه بتوانید پشت و رو چاپ بگیرید ( یعنی اول صفحات فرد را چاپ گرفته و سپس كاغذ را بر عكس در چاپگر قرار داده و بعــــد فرمان چاپ صفحات زوج را صادر می كنیم تا صفحات زوج پشت صفحات فرد چاپ شوند).
فریدون فروغی سه شنبه 22 مهر 1393
این نیز بگذرد... چهارشنبه 13 آذر 1392
تجدید میثاق دوشنبه 16 بهمن 1391
زمستونم بهاره... چهارشنبه 28 دی 1390
شب یلدا پنجشنبه 1 دی 1390
استخر مشترک زنان و مردان درقم جمعه 18 آذر 1390
لیست قیمت لبتاپ های جدید پنجشنبه 26 آبان 1390
نوروز 1390 چهارشنبه 3 فروردین 1390
اخرین عشق یکشنبه 11 مهر 1389
شاد باش جمعه 19 شهریور 1389
سکوت پنجشنبه 10 تیر 1389
..:: موزو انشا: عزدواج ::.. جمعه 9 بهمن 1388
تحولات،آری یا نه؟ چهارشنبه 16 دی 1388
عشق زمینی سه شنبه 24 آذر 1388
غریبه شنبه 7 آذر 1388
اتفاقات مهم ماه یکشنبه 17 آبان 1388
مگه جهنم یخ بزنه که با تو ازدواج کنم سه شنبه 5 آبان 1388
درد دل؟ پنجشنبه 23 مهر 1388
تولد مبارک جمعه 10 مهر 1388
شعر نو جمعه 3 مهر 1388
تلوزیون 55 اینچی در عینک آفتابی! شنبه 28 شهریور 1388
یاد داشت جمعه 27 شهریور 1388
دلفین ها هم فکر می‌کنند چهارشنبه 25 شهریور 1388
مصرف سبزیجات عامل تقویت هوش دوشنبه 23 شهریور 1388
بتون انتقال دهنده نور تولید شد یکشنبه 22 شهریور 1388
شب های احیا؟ سه شنبه 17 شهریور 1388
میهن بلاگ هک شد؟ شنبه 7 شهریور 1388
فواید خوردن سحری چهارشنبه 4 شهریور 1388
حلول ماه مبارک رمضان جمعه 30 مرداد 1388
وبلاگها کتاب الکترونیک می‌شوند سه شنبه 27 مرداد 1388
لیست آخرین پستها
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic